June 22, 2015

Viatge i allotjament

Allotjament recomanat:

Hotel Teatre Auditori
C/ Ribes 71
08013 Barcelona